Ποιες δεξιότητες καλλιεργεί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ;

Tα τελευταία χρόνια όλο και συχνότερα γίνομαι αποδέκτης ερωτήσεων ,τόσο από γονείς όσο και από μαθητές ,που ποικίλλουν  σε ύφος από την ειλικρινή απορία έως τη δηκτική αμφισβήτηση του είδους : «Αλήθεια σε τι θα μου χρησιμεύσει το τάδε αντικείμενο ;” “Γιατί το παιδί μου να δαπανήσει χρόνο και να καταβάλλει κόπο για να το […]

Αψηφώντας (;) τις ψηφιακές δεξιότητες…

Σ ε μια χώρα σαν τη δική μας πολλοί δαίμονες κατατρύχουν την εκπαίδευση και ειδικά σε αυτή τη μεταβατική, μετά την πανδημία, περίοδο. Μερικοί από αυτούς είναι: η αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων και εκπαιδευτικών, το περιεχόμενο σπουδών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, οι βάσεις των ανώτατων σχολών που προκαλούν σοκ με την πτώση τους. Ωστόσο, μετά […]